Ατομική έκθεση

«Φως της Γης και του Ουρανού»
Οι τρεις εικαστικές πτυχές του καλλιτέχνη: New Pop Art -Spiritual Pop - New Renaissance Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009, ώρα 8:30 μ.μ. Χώρα- Άνδρος

Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Σιγάλας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στα εγκαίνια της έκθεσης

ΠΛΟΕΣ ΧV
XΑΡΗΣ ΛΑΜΠΕΡΤ
«Φως της Γης και του Ουρανού»
Οι τρεις εικαστικές πτυχές του καλλιτέχνη:
New Pop Art - Spiritual Pop - New Renaissance
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009, ώρα 8:30 μ.μ.
Χώρα - Άνδρος

Σκεπτικό και Επιμέλεια έκθεσης: Aθηνά Σχινά

Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
Ώρες λειτουργίας: 10:00-13:30 & 18:30-21:30 καθημερινά, εκτός Τρίτης